Notiser i søndagsbladet 16/11

– 14. og 15. november: Julemarked hos St. Joseph-søstrene

– 22. november: KATOLSK FORUM ST. HALLVARD heldagsretrett med sr. Hildegard Koch.

– 22. november: Julemarked- St. Sunniva skole

– 22. november: Katarinahjemmet kl 11:00 «I lys av familiesynoden»

– 23. november: SEGL-dagen, Mariagården fra kl 13:30.

– 24. november: St. Dominikus kl 19:30, p. Ellert Dahl OP: «Østerrike, Veronese»

– 29. november: Julebasar hos St. Elisabethsøstrene, kl 10:00 – !4:00

– 29. november: Åpen dag på Katarinahjemmet

– 1. desember: Litteraturhuset kl 19:00 «Hvorfor feirer kirken nattverd?» DNK/OKB

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!

– Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Fra januar 2015 øver Familiekoret hver mandag.

– Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.