Notiser i søndagsbladet 30/11

29. november: Julebasar hos St. Elisabethsøstrene, kl 10:00 – !4:00

29. november: Åpen dag på Katarinahjemmet  1. desember: Litteraturhuset kl 19:00 «Hvorfor feirer kirken nattverd?» DNK/OKB

6. desember: OKB Familieseminar kl 11:00 i Akersveien

6. desember: Mariaforeningen feirer patronatsfest i St. Hallvard. Messe kl 18:00

8. desember: P. Ellert Dahl: «Tre samtidige britiske malere»,St. Dominikus

15. desember: P. Ellert Dahl: «Mot solen», St. Dominikus

Menighetskontoret vil være stengt i romjulen og fram til 5. januar.

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samværhver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne! Siste gang før jul er 10. desember. Første Kontaktklubb på nyåret er 7. januar.

Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Fra januar 2015 øver Familiekoret hver mandag.

Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.