RORATEMESSER I ST. HALLVARD

Som tidligere år vil vi i adventstiden hver tirsdag morgen kl. 07:00 feire Roratemesse på norsk i sakramentkapellet i St. Hallvard kirke, neste gang 9. desember.

Det spesielle med rorate¬messen er at den feires før daggry mens det ennå er mørkt, og det brukes kun levende lys i kirkerommet. Messen varer ca 25 minutter. Alle som har tid og anledning til å være med er hjertelig velkommen.
Etter messen spiser vi en enkel frokost sammen i menighetssaken. Alle tar med litt pålegg til felles frokostbord.