JULEFEST I ST. HALLVARD 9. JANUAR

Tradisjonen tro blir det også i år julefest for menighetens voksne. Den finner sted fredag den 9. januar 2015. Vi begynner med messe kl 18:00, og så fortsetter vi i menighetsalen med julefesten. Pris pr. person kr 250 som bes innbetalt til konto 3000.22.49134.

Vi ber om påmelding senest innen mandag 5. januar. Du kan også ringe 23303200, komme innom kontoret for å melde deg på eller maile til adressen Oslo-St.Hallvard@katolsk.no til. Husk å navngi alle som skal delta.

VELKOMMEN!