ADVENTSAKSJONEN

STØTT MENIGHETENS INNSAMLINGER TIL ADVENTSAKSJONEN!
FØLG MED FOR NÆRMERE INFORMASJON

Foreløpig kan vi avsløre at barne- og ungdomsgrupper med konfirmantene vil delta med ulike innsamlingsinnslag!
Søndag 21. desember blir det stor AUKSJON!

Ta med bankkort! Møt opp! Gi bud!