Notiser i dagens søndagsblad

– Referat fra siste menighetsrådsmøte 18. november oppslått i menighetsalen.

– 6. desember: OKB Familieseminar kl 11:00 i Akersveien

– 6. desember: Mariaforeningen feirer patronatsfest i St. Hallvard. Messe kl 18:00

– 8. desember: P. Ellert Dahl: «Tre samtidige britiske malere»,St. Dominikus

– 15. desember: P. Ellert Dahl: «Mot solen», St. Dominikus

– 6. januar: Mariaforeningens julefest

– 9. januar: Menighetens julefest

– 11. januar Helligtrekongersfest

– Menighetskontoret vil være stengt i romjulen og fram til 5. januar.

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne! Siste gang før jul er 10. desember. Første Kontaktklubb på nyåret er 7. januar.

– Familiekoret har øvelse hver annen mandag kl 17:30. Fra januar 2015 øver Familiekoret hver mandag.

– Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen.