Registrering av katolikker

Som dere er kjent med gjennom katolsk.no og media, står kirken foran en oppdatering av sitt medlemsregister. Særlig gjelder det personer som er innvandret etter 2010. Registreringsskjema på ulike språk finnes i kirken. Er du i tvil, kan du også maile eller ringe menighetskontoret for å forvisse deg om at du er registrert.