Tilbud til familier, barn og unge

Barnekor:
Neste øvelse er mandag 12. januar kl. 17.30-18.30 i
menighetssalen.
Nye og gamle medlemmer er velkommen.
Koret pleier å synge i familiemessen (neste gang 1. februar).
Kontakt: sr. Faustyna (faustynawalczak@gmail.com, tlf 41252226)

Konfirmantundervisning 2014/2015
8. klasse:

8. klassinger har undervisning én lørdag i måneden fra kl. 10-14 (med p. Carlo)
Neste gang: lørdag 7. februar
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

9. klasse:
Neste gang: onsdag/torsdag 14./15. januar kl. 16.30-18.30
Oppmøte: St. Hallvard, menighetssal

Neste katekese 1.-7. kasse:
1. klasse: søndag 1. februar
2.-7. klasse: lørdag 7. februar

St. Hallvard ministrantlag Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen, mobil tlf. 41531615, epost hung0047@gmail.com

Lurer du på noe angående katekesen, er det bare å ta kontakt med katekesekoordinator Angelika: angelika.wimmer@katolsk.no tlf 23303200/13 eller 48957391