Medlemsregistrering

I FORBINDELSE MED ALLE SØNDAGSMESSER LØRDAG 24. OG SØNDAG 25. JANUAR VIL REPRESENTANTER FRA MENIGHETSRÅD OG STAB I ST. HALLVARD VÆRE TIL STEDE FOR
Å HJELPE TIL MED REGISTRERING.

NB! DET VIL VÆRE TIL STOR HJELP I REGISTRERINGSARBEIDET OM DERE HAR MED GYLDIG LEGITIMASJON.