Gjøre en innsats for menigheten?

Liker du å snakke med folk i telefonen og samtidig gjøre en viktig innsats for menigheten?

Da er du riktig person. Hjelp oss med å få oppdatert vårt register! Vi trenger polsk-, engelsk- og spansktalende personer som kan ta en ringerunde til katolikker som står oppført i vårt medlemsregister. Denne jobben kan utføres både hjemme eller på kontoret i St. Hallvard, særlig på ettermiddag- og kveldstid. Enten kan dette arbeidet gjøres på frivillig basis som en innsats for menigheten, eller det kan avtales en godtgjørelse. Vi trenger denne innsatsen særlig nå før 1. mars (det haster altså!!) men også på lengre sikt. Snakk med p. Carlo. Han kan treffes på telefon 45 87 35 84.