Fra søndagsbladet 25/1

NOTISER:

2. februar: feiring av Ordenslivets dag. Se annonse!

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!

Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

Kirkekoret har øvelse på onsdager etter 18:00-messen