Besøk fra Caritas

Generalsekretær i Caritas Norge, Martha Skretteberg, vil besøke St. Hallvard menighet søndag 22. februar. Hun vil holde en appell i anledning årets fasteaksjon i den norske høymessen kl. 11:00.