Notiser i søndagsbladet 15. februar

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

– Kirkekoret har øvelse søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

– 3. mars : Møte i Mariaforeningen. Messe i St. Olav kl 18:00

– 6. mars: Kvinnenes internasjonale bønnedag i Grønland kirke kl 18:00

– 11. mars: NKKF har temadag i St. Olavs menighetsal. Pontifikalmesse.