Korsveiandakt hver fredag

Det blir korsveiandakt på norsk hver fredag etter kveldmessen – messen begynner kl 18.00, korsveien ca 18.30.