Programoversikt for jubileumsåret 2015–2016

15.mai 2015: Åpning av jubileet. St. Hallvarddagen
Feiringen starter i Hallvardkatedralens ruiner i Gamlebyen kl 17:00, med “Pilegrimsliturgi”, pilegrimsbønn og prosesjon opp til St Hallvard kirke.
kl 18:00, pontifikalmesse med biskop Bernt Eidsvig. Hallvardguttene synger i messen. Vår nye St. Hallvardmessehagel brukes for første gang. Deretter er det konsert i menighetssalen med Annar Follesø, fiolin, Wolfgang Plagge klaver, Ingerid Birkeland, vokal. Servering.
Vi får besøk fra vennskapsmenigheten i Tyskland

13. juni 2015: Pilegrimstur til Lier
Dagsutflukt med buss. Vi besøker gården Huseby i Lier, hvor Den hellige Hallvard bodde. Informasjon og kort omvisning. Deretter reiser vi til Sylling hvor St. Fransicussøtrene hadde et novisiat og et kapell frem til det ble solgt i 1968. Det gamle kapellet er vedlikeholdt, og her skal vi feire messe. På veien skal vi også besøke Tanum kirke og få en omvisning her. Det vil bli arrangert et enklere måltid i forbindelse med utflukten. Påmelding .

23. juni 2015: Sankthansfeiring
Den 23. juni feirer vi Johannes Døperens fest med sankthansbål, spekemat og innslag fra landene der våre menighetsmedlemmer kommer fra. Vi starter med messe kl. 18:00 og fortsetter festen i parken bak menighetssalen. Hele menigheten, beboerne i borettslagene rundt kirken og våre naboorganisasjoner er invitert til denne spesielle midtsommerfeiringen!

5. september 2015: Pilegrimsreise til Bohuslän
Vi starter vår pilegrimsvandring i St. Hallvard kirke og vandrer via Fransiskanernes gamle klostersted (ved Gamlebyen kirke)til ruinen av Hallvardskatedralen i Minneparken. En buss vil møte oss og frakte oss videre via en middelalderkirke i Østfold, en kort stopp ved Borgarsyssel museum og Nikolairuinen videre til Båhuslän hvor St. Hallvard er minnet med en skulptur i alterskapet.
p. Carlo vil være vår pilegrimsprest – Mari A. Lunde er vår guide.
PÅMELDING TIL KONTORET INNEN 15. august.

3. oktober 2015: Fransiskansk dag
Fransiskanerne har hatt en sentral rolle St. Hallvard menighet gjennom mange tiår, og i dag setter vi fokus på dette bidraget og på fransiskansk tankegang og spiritualitet. Messen vil bli feiret av pp Hallvard Hole, Nikolas Goryczka og Grzegorz Gryz, alle O.F.M.
Br Bjarne Falkanger O.F.M., klarissene fra Larvik, representanter for St. Elisabethsøstrene og for Fransiskushjelpen vil være til stede. Den fransiskanske tradisjonen i St. Hallvard bæres i dag videre av legfransiskanerne, som du også kan treffe denne kvelden. P. Hallvard vil holde et foredrag om fransiskansk spiritualitet. Denne kvelden minnes den hl Frans’ dødsdag, og vi vil få være med på den tradisjonelle Transitus-markeringen.

15. november 2015: Jubileumsboken presenteres
I anledning menighetens 125- årsjubileum vil det komme ut en jubileumsbok. Boken vil ikke handle om “musketerene 25 år etter” i den forstand at den blir et kronologisk tillegg til Johs. Bruces menighetshistorie som kom i 1990. I stedet blir det artikler om spesielle tema – blant annet den første generasjon av menighetsmedlemmer, og om vår fransiskanske historie. Boken presenteres i forbindelse med kirkekaffen 15. november.

Mellom Kristi kongefest og 3. advent 2015 – jul i alle Herrens land
St. Nikolas-feiring – arrangement for barna og barnefamilier. Utstilling av julepynt/tradisjoner og julemarked med varer fra ulike nasjonaliteter. NUKs Adventsaksjon. Kan vi oppnå «all time high» Elisabethsøstrenes juleverksted

Februar 2016: Menigheten får eget bygg
Arkitektfirmaet Lund og Slaatto møter med representant som sto arkitekt Kjell Lund nær. Foredrag om kirkebyggets historie, hvilke tanker gjorde man seg da man skulle bygge. Mars 2016 Menighetens katolske kunstnere
Utstilling av grafikk, malerier og skulpturer av kunstnere som var tilknyttet St. Hallvard kirke og kunstnere som sogner til St. Hallvard i dag. Flere kunstnere er forespurt.
Barn og ungdom i menigheten skal bidra til jubileumsfeiring ved flere anledninger, blant annet skal kateketer med katekesebarn lage ting som senere kan inngå i en utstilling Kateketer med katekesebarn lager ting som senere kan bli utstilt (til våren 2016).

14. og 15.5.2016: Stor jubileumsavslutning
Lørdag blir det paneldebatt rundt teamene ”Menigheten da og nå. Hva kan vi se tilbake på, hva har vi i vente? Hvor går Den katolske kirke i Norge, hvor går St. Hallvard? Hva er utfordringene? Hvordan kan Den katolske kirke bli en synlig og naturlig del av Norge, hvordan kan St. Hallvard bli/fortsette å være en synlig og naturlig del av Oslo øst?” Middag for inviterte gjester.
Søndag utvidet kirkekaffe etter høymessen med inviterte gjester. Søndag kveld avholdes den tradisjonelle St. Hallvard-konserten.