Notiser i søndagsbladet 12. april

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkommen! Onsdag 15. april drar vi på tur til Lillestrøm.

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00.

– Vi minner om at tidspunktet for hverdagsmessene hos St. Elisabethsøstrene er endret fra 07:15 til 07:00.

– 25. april kl 11:00, Katolsk akademi: Kirkefedrenes innflytelse på katolsk og ortodoks teologi, spiritualitet og tilbedelse. Torstein T. Tollefsen

– 30. mai kl 11:00, katolsk akademi: Katolisisme og protestantisme i møte med høyreradikale i mellomkrigstiden, med hovedvekt på Tyskland.

LES HELE SØNDAGSBLADET HER.