Notiser i søndagsbladet 3. mai

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkommen!

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

– 5. mai kl 18:00 har Maria-foreningen møte på Sta. Katarinahjemmet

– 10. mai kl 12:30 menighetsalen, Mariakirken, Stabekk: «70 år etter Auschwitz – Edith Stein og Maximilian Kolbe»

– 15. mai HALLVARDSDAGEN se eget program

– 30. mai kl 11:00, Katolsk akademi: Katolisisme og protestantisme i møte med høyreradikale i mellomkrigstiden, med hovedvekt på Tyskland.

– 13. juni – pilegrimsreise til Lier

LES HELE SØNDAGSBLADET HER.