Sommeravslutning for 1.-7. klasse med familier lørdag 13. juni

Alle katekesebarn med familier er velkommen til sommeravslutning for katekesen lørdag 13. juni kl 11-13.30. Vi starter med messe kl 11 og fortsetter med koldtbord. Katekesebarna presenterer noe de har jobbet med i løpet av katekeseåret. Alle familier
bes om å ta med en serveringsklar matrett til festen. Vel møtt!