Notiser i søndagsbladet 24. mai

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne! Siste gang før ferien 17. juni. Oppstart etter ferien 12. august

– Kontaktklubben har ikke møte 27. mai

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

– 30. mai kl 11:00, Katolsk akademi: «Katolisisme og protestantisme i møte med høyreradikale i mellomkrigstiden, med hovedvekt på Tyskland». Lektor og doktor i historie Ingvar Kolden

– 30. mai hos St. Josephssøstrene, Gladsvei 23 i retrettsenteret: «Marias verk» Mandatet for en kirkelig fornyelse- p. Rory Mulligan «Marias verk» Novisiatets innføring i Colins visjon – Nikolai Reimers Massen « Markering av festen for Marias gjesting hos Elisabeth»: Vesper med opptagelse av legmarister.

– 2. juni: Møte i Maria-foreningen avlyst. Første møte til høsten er 1. september. Lasse
Borgen kåserer. Messe i St. Olav kl. 18:00

– 2. juni: Fest for frivillige- husk å melde deg på

– 4. juni: Menighetsrådsmøte.

– 6. juni: Katolsk Forum Asker og Bærum arrangerer lokal økumenisk pilegrimsvandring mellom Tanum og Haslum kirke. Oppmøte ved Tanum kirke kl 11:00. Deltageravgift kr 100