KOMMENDE JUBILEUMSARRANGEMENER

KOMMENDE JUBILEUMSARRANGEMENER I ST HALLVARD MENIGHET:

13. juni – pilegrimsreise til Lier

23. juni – St. Hans-feiring i menigheten. Internasjonalt program og kirkekaffe med internasjonal meny.

5. september – pilegrimsreise til Båhuslän med stopp i Østfold. Påmelding ved innbetaling av kr 400, som dekker buss og to måltider, til konto 3000 22 49320 eller til menighetskontoret.