Tilbud til familier, barn og unge

Sommeravslutning for 1.-7. klasse med familier
Alle katekesebarn med familier er velkommen til sommeravslutning for katekesen lørdag 13. juni kl 11-13.30. Vi starter med messe kl 11 og fortsetter med koldtbord. Katekesebarna presenterer noe de har jobbet med i løpet av katekeseåret. Alle familier bes om å ta med en serveringsklar matrett til festen. Vel møtt!

Familiehelgen 5.-7. juni
Familiehelgen går av stabelen 5.-7. juni som planlagt! Påmeldingsfristen er ute men dersom noen har interesse og er sent ut med å sende påmelding – ta kontakt på darko.wakounig@yahoo.no

Barnekor:
Neste øvelse er mandag 18. mai kl. 17.30-18.30 i menighetssalen. Nye og gamle medlemmer er velkommen. Koret pleier å synge i familiemessen (neste gang 14.juni). Kontakt: sr. Faustyna
(faustynawalczak@gmail.com, tlf 41252226)

St. Hallvard ministrantlag
Har du lyst til å bli ministrant, ta kontakt med ministrantansvarlig Hung Ngoc Nguyen, mobil tlf. 41531615, e-post hung0047@gmail.com .

Lurer du på noe angående katekesen, er det bare å ta kontakt med
katekesekoordinator: angelika.wimmer@katolsk.no, tlf 23303200/13 eller 48957391

Nye kateketer?
Liker du å være sammen med barn og har du et ønske om å bidra i trosformidlingen? Da har du kanskje lyst til å være kateket i St. Hallvard? Vi trenger noen flere kateketer for barna i 1.-7. klasse til neste skoleåret. Ta kontakt med Angelika eller med en av prestene om du er interessert.