Velkommen til katekesen i St. Hallvard menighet!

St. Hallvard menighet har lang tradisjon i å tilby katekese, dvs trosopplæring, til barn og unge. Også fra og med høsten 2015 er alle barn fra og med 1. klasse hjertelig velkommen til å delta i katekesen her i menigheten.

De enkelte klassene har undervisning én gang i måneden – 1. klasse etter familiemessen første søndagen i måneden (1 time katekese), 2.-7. klasse én lørdag i måneden (kl 10-14) der vi også feirer katekesemesse sammen. Forberedelsen til førstekommunion starter i 2. klasse. Barna mottar førstekommunion når de går i 3. klasse.

Konfirmantkurset går over 2 år (8. og 9. klasse). Ungdommene blir konfirmert når de går i 9. klasse. 8. klassingene møtes én lørdag i måneden (kl 10-14). 9. klassingene har samling annenhver uke. Samlingene varer fra 16.30 til 18.30. Førstekommunionsbarna og konfirmantene i både 8. klasse og 9. klasse er invitert til hver sin helg på Mariaholm (leirsted ved Spydeberg, 1 time fra Oslo) i løpet av skoleåret.

Vi skal sende ut invitasjonsbrev med mer informasjon om katekesen i august. Dersom dere ikke får brev, ta gjerne kontakt med oss! Følg gjerne med på våre nettsider.