Pilegrimsturen til Lier 13. juni

Vi minner om at bussen stanser ved Sørli plass i krysset Jens Bjelkes gate- Smedgata og Sørligata. (Ved fontenen foran kafé Lyst)

Oppmøte senest kl. 09:15. Betaling skjer kontant – husk akkurat beløp. Vi har også med betalingsterminal. Avreise for pilegrimsturen kl. 09:30!