St. Hans-feiring i St. Hallvard

Vi inviterer hele menigheten og naboer på Enerhaugen til sankthansfest den 23. juni

18:00 messe
ca.18:45 tenner vi (et lite) sankthansbål

Fest med mat, dans og musikk fra land der menighetens medlemmer kommer fra.

Hjertelig velkommen til denne spesielle internasjonale midtsommerfeiringen!