Lørdag 5. september arrangerer menigheten nok en pilegrimsreise.

Lørdag 5. september arrangerer St Hallvard menighet nok en pilegrimsreise.

Denne gang til Skee kirke i Båhuslän. Denne kirken har et gammelt alterskap med en Hallvard-skulptur. Hellige Hallvard var en sentral helgen i det sør-østlige Norge hvis deler strakte seg inn i det som nå er Sverige. Vi får to stopp i Østfold før vi når Skee. Det ene ved Hobøl middelalderkirke og ved Borgarsyssel museum. Se folder som er lagt ut i kirken.

Vi samles i St. Hallvard kirke kl. 09:00. Videre med buss fra Sørli plass.
Påmelding kan også skje ved innbetaling av kr 400 til konto 3000 22 49320 innen 15. august 2015. Du kan også ringe eller sende e-post til menighetskontoret for påmelding. Da tar du med pengene for turen på bussen.
Telefon til menighetskontoret 23303200 eller e-post til Oslo-St.Hallvard@katolsk.no