KATEKESE – avslutning og flere kateketer

Sommeravslutning for 1.-7. klasse med familier

Alle katekesebarn med familier er velkommen til sommeravslutning for katekesen lørdag 13. juni kl 11-13.30. Vi starter med messe kl 11 og fortsetter med koldtbord. Katekesebarna presenterer noe de har jobbet med i løpet av katekeseåret. Alle familier
bes om å ta med en serveringsklar matrett til festen. Vel møtt!

———————————————–

Flere kateketer

Liker du å være sammen med barn og har du et ønske om å bidra i trosformidlingen? Da har du kanskje lyst til å være kateket i St. Hallvard? Vi trenger noen flere kateketer for barna i 1.-7. klasse til neste skoleåret. Ta kontakt med Angelika eller med en av prestene om du er interessert.