Notiser i søndagsbladet 7. juni

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær hver onsdag etter messen kl 11:00. Alle er velkomne! Siste gang før ferien 17. juni. Oppstart etter ferien 12. august

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

– Maria-foreningen: Første møte til høsten er 1. september. Lasse Borgen kåserer. Messe i St. Olav kl. 18:00

– Menighetskontoret vil være åpent mellom kl 10:00 -14:00 hverdager mellom 15. juni og 15. august

KOMMENDE JUBILEUMSARRANGEMENTER:

– 13. juni – pilegrimsreise til Lier

– 23. juni – St. Hans-feiring i menigheten. Internasjonalt program og kirkekaffe med internasjonal meny.

– 5. september – pilegrimsreise til Båhuslän med stopp i Østfold. Påmelding ved innbetaling av kr 400, som dekker buss og to måltider, til konto 3000 22 49320 eller til menighetskontoret.

Flyere for arrangementene blir fortløpende lagt ut i kirken