Notiser i søndagsbladet

– Kontaktklubben: Siste gang før ferien 17. juni. Oppstart etter ferien 12. august

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30. Oppstart etter ferien

– Maria-foreningen har første møte etter ferien 1. september. Mari Lunde kåserer. Messe i St. Olav kl. 18:00

– Vanlig høymesse 1.søndag i juli og august (ikke familiemesse)

– Det vil være søndagsskole under høymessen når det er en søndagskolelærere til stede.

– Menighetskontoret vil være åpent mellom kl 10:00 -14:00 hverdager mellom 15. juni og 15. august