Menighetskontoret er åpent bare fra kl 10 til 14

Menighetskontoret vil være åpent mellom kl 10:00 -14:00 hverdager mellom 15. juni og 15. august.
(Resten av året er det åpent fra kl 09 til 15.)