Søndagsblad for 26/7, 2/8 og 9/8

26. juli
17. søndag i det alminnelige kirkeår, år B, messeboken side 570
1. lesning: 2 Kong 4, 42-44, Omkved: Du åpner din hånd og metter alt som lever med gode gaver. 2. lesning: Ef 4, 1-6, Evangelium: Joh 6, 1-15

2. august
18. søndag i det alminnelige kirkeår, år B, messeboken side 579
1. lesning: 2 Mos 16, 2-4.12-15, Omkved: Brød fra himmelen gav han dem. 2. lesning: Ef 4, 17.20-24, Evangelium: Joh 6, 24-35

9. august
19. søndag i det alminnelige kirkeår, år B, messeboken side 587
1. lesning: 1 Kong 19, 4-8, Omkved: Smak og se at Herren er god! 2. lesning: Ef 4, 30 – 5, 2, Evangelium: Joh 6, 41-51

LES HELE SØNDAGSBLADET HER.