Søndagsbladet søndag 16. august

Notiser i søndagsbladet søndag 16. august:

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samværonsdager etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!

Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.Første øvelse etter ferien er 24. august

Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

Første møte i Maria-foreningen er 1. september kl 18:00 i St. Olav. Mari Lunde kåserer.

Møte i Liturgiutvalget 25. august kl 18:30

Møte i Jubileumskomiteen 26. august kl 18:30

Kateketmøte 27. august kl 18:30

Menighetsrådet har sitt første møte 15. september kl 18:30

Les hele søndagsbladet her.