Katekese og konfirmantundervisning skoleåret 2015/2016

Katekese 1. klasse
Søndager kl 12-13, etter familiemessen (foreldre kan kose seg på kirkekaffen imens)

2015: 6. september (Barnas dag; møte for 1.klassingene og foreldre kl 12) –
4. oktober – 1. november – 6. desember
2016: 10. januar (julefest for barn) – 7. februar – 6. mars – 3. april – 1. mai –
11. juni (katekeseavslutning for 1.-7. kl.)

Katekese 2. -7. klasse
Lørdager kl 10-14

2015: 12. september – 10. oktober – 14. november – 12. desember
2016: 9. januar – 13. februar – 12. mars – 9. april (ikke 3. og 4. kl.) – 30. april – 11. juni (katekeseavslutning for 1.-7. kl.) . KATEKESEHELG på Mariaholm for 3. og 4. klasse: 16.-17. april 2016

Konfirmantkurs 8. klasse
Lørdager kl 10-14

8. klasse har konfirmantundervisning på de samme datoene som 2.-7. kl.
KONFIRMANTHELG på Mariaholm for 8. klasse: 4.-6. mars 2016

Konfirmantkurs 9. klasse
Onsdag eller torsdag etter skoletid, annen hver uke.

Oppstart: Onsdag 9/9 eller torsdag 10/9
KONFIRMANTHELG på Mariaholm for 9. klasse: 6.-8. november 2015

FØRSTEKOMMUNION i St. Hallvard kirke bli lørdag 7. mai 2016 kl 11 og kl 13
KONFIRMASJON i St. Hallvard kirke: 2. pinsedag mandag 16. mai 2016 kl 10.30 og kl 13

MER INFORMASJON OM BARNAS KATEKESE OG KONFIRMASJONSUNDERVISNING.