BARNAS DAG I ST. HALLVARD

Hjertelig velkommen til Barnas dag, søndag den 6. september etter familiemessen! Søndagskolelærene inviterer til kirkekaffe og teater med Therese Skaar. Søndagsskolen er fast hver søndag, foruten første søndag i måned, da det er familiemesse i høymessen. Vi gleder oss over fellesskapet i vår menighet. Der store som små, gamle som unge, har en viktig plass i vår kirke.