UTDELING AV BARNEBIBLER

Det blir UTDELING AV BARNEBIBEL til menighetens 4-åringer SØNDAG 1. NOVEMBER 2015 i Familiemessen kl. 11.00. (Møt helst frem 10.45 slik at vi vet hvor mange vi er.) Alle barn som ønsker å være med å synge i messen kan møte opp i gamle menighetssal kl. 10.15.