FAMILIETREFF LØRDAG 7. NOVEMBER

Kjære alle familier som tilhører St. Hallvard menighet.

Menighetens barn med foreldre/foresatte inviteres til kirken lørdag 7. november kl. 14.30- 17.00 på familietreff! Vi vil komme tilbake med tema for dagen senere.

Vi ønsker å gi et tilbud til alle barn som er for små til å gå i katekese (religionsundervisning), sammen med søsken og foreldre. Vi håper å gi barna en opplevelse av at kirken er et godt sted å være, og at de føler seg inkludert og velkommen! Det er viktig å ha et forum der familier kan treffes og ha et kristent fellesskap. Kanskje kan vi dele erfaringer og utfordringer i forhold til å gi barna en kristen oppdragelse?