Søndagsbladet

Notiser i søndagsbladet 23/8-15:

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00. Alle er velkomne!

Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30.

Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

Møte i Liturgiutvalget 25. august kl 18:30

Møte i Jubileumskomiteen 26. august kl 18:30

Kateketmøte 27. august kl 18:30

Første møte i Maria-foreningen er 1. september kl 18:00 i St. Olav. Mari A. Lunde kåserer.

Menighetsrådet har sitt første møte 15. september kl 18:30

Les hele søndagsbladet for 23/8-15.