Pastor Oddvar Moi skal ha studiepermisjon

omoi Pastor Oddvar Moi går ut i studiepermisjon fra mandag 12. oktober. Han vil være borte fra menigheten ca. 5 måneder. Deler av denne tiden vil også være ferie. I løpet av permisjonstiden vil p. Oddvar i korte perioder være hjemme i Oslo. Da vil vi ha gleden av hans virke i menigheten.

Vi ønsker p. Oddvar en god og fruktbar permisjonstid.