Løfteavleggelse hos St. Elisabeth-søstrene i St. Hallvard

hl_elisabet Lørdag 24. oktober kl 13:00 avlegger syv St. Elisabeth-søstre sine første løfter i St. Hallvard kirke.

Menigheten inviteres til å ta del i denne store dagen i søstrenes liv. Søstrene selv ønsker å markere at de er en del av vår menighet.Generalvikar mgr Hai vil være messens hovedcelebrant.

Menigheten inviteres til kirkekaffe etter messen sammen med søstrene og deres gjester.