Program for siste semester av jubileumsåret

Vi går inn i jubileets siste semester. I den anledning minner vi om:

Torsdag 4. februar kommer professor Thomas Thiis-Evensen for å holde foredrag om vår prisbelønnete og fredede kirkebygg. Møtet finner sted i St. Hallvard kirkes menighetsal og begynner kl 19:00.

Søndag 6. mars åpnes vår jubileumsutstilling med verker av menighetens og andre relevante kunstneres verker. Utstillingen vil arrangeres i menighetsalen og vil stå oppe til 4. april.

Lørdag 2. april setter vi fokus på «Å være katolikk i Norge i dag». Dette er et tema som kan belyses fra mange ståsteder, hvilket også vil bli gjort. Flere innleder om emnet. Vi møtes til messe kl 11:00. Kirkekaffe.

På grunn av at 15. mai er pinsedag, fremskyndes Hallvardkonserten noen dager. Vi kommer snart tilbake til dato.

Jubileumsavslutning fredag 13. mai
– kl 17:00 pontifikalmesse ved biskop Bernt Eidsvig Can. Reg.
-påfølgende kirkekaffe i menighetsalen hvor det vil bli anledning til å hilse på våre spesielt inviterte gjester
 middag for innbudte gjester

Denne dagen inviteres gjester som på ulikt vis har hatt betydning for menigheten. Vi håper at mange vil treffe kjente fra fortid så vel som nåtid.