Barnekoret HaBaKo

Det er for tiden 18 barn i HaBaKo. De yngste går i barnehagen, mens de eldste snart begynner på ungdomsskolen. Barna øver hver mandag kl.17.30-18.30 og er ansvarlig for å lede sangen i familiemessen en gang i måneden. Ta kontakt med sr. Faustyna for mer informasjon: 23384411, mobil: 4125226 eller mail: faustyna@stelisabeth.katolsk.no.