Hellige Tre Kongers fest i St. Hallvard – i regi av søndagsskolelærerne

Søndag 10. januar feiret St. Hallvard sin tradisjonelle Hellige tre kongers fest. Antall barn som deltok er fortsatt et lite mysterium, da det var så mange tilstede, men det ble delt ut 91 godteposer denne dagen og spist godt over 150 pølser! Utenom disse barna deltok så klart barnas foreldre, og dessuten også en del andre voksne som kom fordi de synes festen er hyggelig – også uten å ha egne barn med seg. Vi søndagsskolelærere mener en slik fest er viktig av mange grunner; den viser mangfoldet, gleden og samholdet i en svært så sammensatt, variert og utspredt menighet.

Søndagsskolelærerne ønsker nå alle barn velkommen til søndagsskole hver søndag i måneden, dersom det ikke er familiemesse vel og merke. I tillegg til Marta, Darko og Hanneke, begynner vi det nye året med to nye lærere: Josiane og Eden, velkommen til dere!