Katekesen i St. Hallvard

En liten oppdatering:

På nåværende tidspunkt har vi 227 barn i den norske katekesen (1. – 9. klasse) og totalt 20 kateketer og assistenter fordelt på 11 klasser. Vi søker fortsatt flere! Har du barn som ikke går i katekesen? Meld dem på!

Kan du tenke deg å hjelpe til med barnas trosopplæring? Meld din interesse! Ta kontakt med barne- og ungdomsarbeider/katekesekoordinator Huyen Nguyen
dersom noe er uklart: huyen.nguyen@katolsk.no, tlf. 23303204 eller 48957391