Notiser i søndagsbladet 24. januar

Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00

Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30

Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymesse kl 11:00

Fredag 29. januar kl 18:30 i St. Johannes: Veien til Roma v/ Alf Martin Hanssen