Korsveiandakt hver fredag

Det er korsveiandakt hver fredag i fastetiden i forbindelse med den norske kveldsmessen kl 18:00 og den polske messen kl 19:00