JUBILEUMSÅRET

Vi er kommet inn i jubileets siste semester. I den anledning minner vi om:

– Søndag 6. mars åpnes vår jubileumsutstilling med verker av menighetens og andre relevante kunstneres verker. Utstillingen vil arrangeres i menighetsalen og vil stå oppe til 4. april.

– Lørdag 2. april setter vi fokus på «Å være katolikk i Norge i dag». Dette er et tema som kan belyses fra mange ståsteder, hvilket også vil bli gjort. Flere innleder om emnet. Vi møtes til messe kl 11:00. Kirkekaffe.

– Hallvardkonserten avholdes 12. mai.

– Jubileumsavslutning fredag 13. mai med pontifikal messe
Kl 17:00 pontifikalmesse ved biskop Bernt Eidsvig Can. Reg. Påfølgende kirkekaffe i menighetsalen hvor det vil bli anledning til å hilse på våre spesielt inviterte gjester. Middag for innbudte gjester

Denne dagen inviteres gjester som på ulikt vis har hatt betydning for menigheten. Vi håper at mange vil treffe kjente fra fortid så vel som nåtid.

Vel møtt!