FOR BARN OG UNGE

Husk:

15. februar: HaBaKo har korøving kl.17.30-18.

2.-3. mars: Konfirmantundervisning for 9. klasse

4.-6. mars: Konfirmanthelg for 8. klasse

12. mars: Katekese for 2.-7. klasse (ikke 8. klasse!)

12. mars: Foreldremøte om førstekommunion

13. mars: Foreldremøte om konfirmasjon (9. klasse)

12. mars: Familietreff kl.14.30-17 27.-29. mai: Familiehelg på Mariaholm