Notiser I søndagsbladet 28. februar

– Kontaktklubben møtes til lunsj og hyggelig samvær onsdager etter messen kl 11:00

– Familiekoret har øvelse hver mandag kl 17:30

– Kirkekoret har øvelse onsdager kl 18:30 og søndager kl 10:15 før høymessekl 11:00

– Mariaforeningen – neste møte 1. mars i St. Olavs menighetslokaler. Messe kl 18:00