Informasjon søndag 22. januar 2012

Kommende uke: Mandag-fredag, messe kl 18:00 (lesninger fra år II)
MANDAG 23 jan 18.00 Messe – Møte i SHUL etterpå!
18:30 Grunnkurs i troen – norsk
TIRSDAG 24 jan 18:30 St. Hallvard bibelgruppe
ONSDAG 25 jan APOSTELEN PAULUS’ OMVENDELSE 11:00 Messe – kontaktklubben
– 18:00 Messe
– 18:30 Korøvelse

FREDNING AV ST. HALLVARD KIRKE OG KLOSTER
Høsten 2011 ble kirkebygget og det gamle klosteret fredet av riksantikvaren.
Dette markeres i høymessen søndag 29. januar kl 11:00 ved en pontifikalmesse. Messen feires ved biskop Bernt Eidsvig og menighetens prester. Arkitekt Kjell Lund, riksantikvar og byantikvar vil være tilstede.

I DEN ANLEDNING VIL BOKSKAPET TILBY:
Praktboken ST HALLVARD KIRKE OG KLOSTER (kr 200) er til salgs ved Bokskapet. Boken forteller på norsk og engelsk om kirkens historie og om symbolikken i byggverket, og viser med vakre fotografier lysets sentral betydning.
Boken FRA URTEGATEN TIL ENERHAUGEN … av Johannes Bruce (kr 25) anbefales også. Hvordan begynte menigheten St Hallvard? Hvordan var det før denne kirken ble bygg?

Middag til inntekt for St. Martin kirke!
Lørdag 11. februar 2012 kl 18:30 arrangerer noen av menighetens ildsjeler, damer fra den filippinske gruppen, middag i St. Hallvards menighetslokaler. Middagen koster 300 kr og består av seks retter og alkoholfri drikke. Det blir også underholdning.
Hele beløpet går uavkortet til St. Martin kirke. Frist for kjøp av billetter er 31. januar 2012. Billetter kan kjøpes på menighetskontoret, under kirkekaffen eller hos prestene. Beløpet kan betales via terminal i kirken eller overføres St. Hallvards bankkonto 3000.22.49134 merket «Middag»
Benytt denne fenomenale sjansen til å støtte byggingen av St. Martin kirke.

FRA LUNDEN KLOSTER – BØNNEUKEN FOR KRISTEN ENHET 2012
Onsdag, 25.januar kl 19.00 feirer vi i klosterets kapell årets økumeniske gudstjeneste i Samarbeid med Tonsen menighet. Preken ved Revd. Canon Janet Heil, St. Edmund’s kirke i Oslo. Etter gudstjenesten er det kirkekaffe og underholdning.
For 40 år siden: 24. janauar 1972 ble det holdt den 1. økumeniske gudstjeneste under Bønneuken for Kristen Enhet i klosterets kapell på Lunden. Denne gangen var det biskop Alex Johnson, bror til vår søster Ida Sunniva Johnson, som holdt preken.
ALLE ER HJERTELIG VELKOMMEN!