Hvem kan hjelpe til i katekesen?

I St. Hallvard menighet er det nå ca. 400 barn og unge mellom 1. og 10. klasse som følger katekesen og konfirmantundervisningen én gang i måneden. Flere av de nåværende kateketene (religionslærere/gruppeledere) har av diverse årsaker ikke mulighet til å fortsette neste skoleår. Derfor trenger menigheten flere nye kateketer fra høsten 2012. Vanligvis deler to kateketer ansvaret for en klasse – så du har noen å samarbeide med! Er dette noe for deg?!?

KATEKETER, ASSISTENTER, HJELPERE ØNSKET TIL KATEKESEN I ST. HALLVARD!

– Har du lyst til å være sammen med en gruppe barn eller unge én gang i måneden?
– Føler du tilhørighet til Den katolske kirke og har en bevisst religiøs identitet?
– Kan du tenke deg å bidra til trosformidlingen – på din måte?
– Har du lyst til å være del av et inspirerende og hyggelig miljø?

Er du interessert, ta kontakt med Angelika Wimmer, tlf. 23303200/ 4957391, angelika.wimmer@katolsk.no eller en av prestene.