For barn, ungdom og familier

Familiekor
Mandag 7. mai er det korøvelse igjen. Øvelsen varer fra 17.30-18.30. for de som ønsker det, vil det bli servert middag fra kl. 16.45-17.30. 20 kr pr/person eller 80 kr pr/fam. Velkommen!

SHUL
Mandag 7.mai er det SHUL. All ungdom fra 13 år og oppover er velkommen til SHUL hver mandag. Vi møtes til messe kl. 18.00 og går inn i menighetssalen og spiser og har det sosialt sammen!

Katekese og konfirmantundervisning
Lørdag 12. Mai kl 10-14 er det katekese for 2.-7. klasse og konfirmantundervisning for 8. og 9. klasse. Dagen er spesielt viktig for Førstekommunionsbarna siden de skal øve til Førstekommunionsmessen som er lørdag 19. mai. De barna som ikke har fått skriftet på katekesehelgen skal ha anledning til skriftemål 12. mai. Vel møtt!

Familiehelg
Tradisjonen tro arrangere St. Hallvard menighet familiehelg på Mariaholm. Hold av 1.-3. juni. Se flyr som ligger bak i kirken! Påmeldingsfristen er 8. mai! Meld dere på!!

THERESE SKAAR er barne- og ungdomsarbeider i St. Hallvard menighet.
Therese har ansvar for familiekor, SHUL- St. Hallvard UngdomsLag, familietreff og søndagsskolen. Hun har fast kontordag på tirsdag. Du kan treffe henne på tlf. 23303200/40436427 eller e-post therese.skaar@katolsk.no

ANGELIKA WIMMER er menighetens katekesekoordinator. Alle henvendelser som angår katekesen tar hun seg av. Angelika treffer du på kontoret onsdag-fredag på tlf 2330300 eller på e-post: angelika.wimmer@katolsk.no